375/350 a. n. e..

© UFRAL
Depósito de dos cabezas de ovicápridos