Adheridas a un recipiente de terracota (Zona 27, 450/425 a. n. e.).

© UFRAL